CHÁNH THẮNG ĐƯỢC TRAO TẶNG DANH HIỆU: “ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN XUẤT SẮC CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021-2022” In
Viết bởi Office   
Thứ ba, 07 Tháng 6 2022 14:27

CHÁNH THẮNG ĐƯỢC TRAO TẶNG DANH HIỆU:

“ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN XUẤT SẮC CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021-2022”

 

Chiều ngày 03/6/2022 tại thành phố Quy Nhơn, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp xanh cho các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trong Tỉnh. Trong đó, Công ty cổ phần nước khoáng Quy Nhơn là 01 trong 20 doanh nghiệp (trong tổng số 158 doanh nghiệp được xét) được vinh dự nhận đạt danh hiệu “ Doanh nghiệp xanh – Doanh nghiệp thực hiện xuất sắc công tác bảo vệ môi trường năm 2021-2022”.

Năm 2021, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid -19 nhưng Công ty cổ phần nước khoáng Quy Nhơn vẫn cố gắng duy trì sản xuất và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, thể hiện trách nhiệm xã hội, vì cộng đồng, nâng cao uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp. Danh hiệu này là động lực để Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời gian đến.